Chính Sách Bảo Mật

Ấn bản của Thỏa Thuận này đã được dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Trong trường hợp có bất cứ sự mâu thuẫn nào giữa bản dịch và bản tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 12 năm 2021

Điểm nổi bật của chính sách bảo mật của BBTV:

 • Chúng tôi chỉ yêu cầu dữ liệu cá nhân để xác minh danh tính và cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi chỉ thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần.
 • Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó được yêu cầu để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ khi chúng tôi thu thập và chia sẻ dữ liệu đó.
 • Chúng tôi tuân thủ các quy định quan trọng về việc bảo vệ dữ liệu.
 • Chúng tôi không cố ý hợp tác với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi.
 • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi / xóa dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi email về privacy@bbtv.com

1. GIỚI THIỆU

Chúng tôi tại BBTV Corp., cùng với các công ty liên kết và các công ty con của chúng tôi (được gọi chung trong Chính Sách Bảo Mật này là “BBTV” hoặc “chúng tôi”) cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư và bảo mật dữ của liệu cá nhân của bạn có được từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và tin rằng bạn nên biết thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng, công bố, và bảo vệ thông tin đó.

Theo mục đích của chính sách quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” / “thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào xác định cụ thể một cá nhân.

Xin vui lòng đọc phần tiếp theo để tìm hiểu cách Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả trường hợp sử dụng trang web của chúng tôi để hợp tác với công ty với tư cách là Nhà Cung Cấp Nội Dung), ứng dụng di động, và bất kỳ sản phẩm hoặc nền tảng nào chúng tôi cung cấp hoặc thông qua đó chúng tôi cung cấp dịch vụ.

2. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi:

 • Dữ liệu lưu lượng truy cập trang web tiêu chuẩn. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và thông tin nhật ký web tiêu chuẩn của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng và các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cụ thể của thiết bị (ví dụ như phiên bản phần cứng, phiên bản hệ điều hành, nhà cung cấp mạng và cài đặt phần cứng), thông tin về vị trí của bạn (như tín hiệu GPS, điểm truy cập Wi-Fi, và tháp di động) và thông tin về việc bạn sử dụng tương tác với các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm báo cáo lỗi, thống kê về lượt xem trang, và lưu lượng truy cập đến và từ trang web của chúng tôi). Dữ liệu này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn trong việc truy cập các trang web của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đang truy cập các trang web của chúng tôi từ một quốc gia không nói tiếng Anh, dữ liệu này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một phiên bản trang web phù hợp với địa phương đó có đi kèm bản dịch sang ngôn ngữ địa phương.
 • Cookies. Chúng tôi sử dụng “cookie” để nâng cao việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác. Một “cookie” là một lượng nhỏ dữ liệu, bao gồm một định danh duy nhất. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Mỗi thiết bị truy cập trang web của chúng tôi đều được chúng tôi gán một cookie khác nhau. Bạn luôn có sự lựa chọn trong việc cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chonk tắt cookie thì có khả năng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả các dịch vụ hoặc chức năng bạn yêu cầu trên trang web của công ty.
 • Phân tích sử dụng. Các trang web của chúng tôi sử dụng các kết cấu phân tích tiêu chuẩn chuyên ngành, theo dõi lượng người xem và việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Mặc dù các kết cấu này có thể nhận được địa chỉ IP của bạn, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho BBTV và chúng chỉ có một mục đích là để cải thiện trang web của chúng tôi.

Đối với người sáng tạo nội dung khi hợp tác với BBTV:

 • Dữ liệu cá nhân cần thiết để giải quyết Thỏa Thuận Với Nhà Cung Cấp Nội Dung. Nếu bạn là người sáng tạo nội dung làm việc theo hợp đồng với BBTV (còn được gọi là Nhà Cung Cấp Nội Dung hoặc đối tác), hoặc nếu bạn đã đăng ký tham gia mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ bạn có liên quan trực tiếp đến bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin liên lạc của bạn, chẳng hạn như tên, tên tài khoản, địa chỉ, số điện thoại, và email. Chúng tôi yêu cầu dữ liệu này để đưa ra một thỏa thuận cho bạn, để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, để cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc quan trọng, và để xác minh danh tính của bạn trong tương lai nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi.
 • Thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng thu thập phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn. Chúng tôi sử dụng PayPal và các thông tin thanh toán khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào bạn cung cấp cho chúng tôi theo thỏa thuận dịch vụ hiện hành giữa bạn và BBTV.
 • Ngày sinh. Trước khi cho phép bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp thêm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể sử dụng để xác minh danh tính của bạn hoặc quản lý rủi ro, chẳng hạn như ngày sinh của bạn.

  Các dịch vụ của BBTV không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của trẻ em và khuyến khích phụ huynh cảnh giác và tham gia vào các hoạt động trực tuyến của trẻ mọi lúc để đảm bảo rằng không có thông tin nào được thu thập từ trẻ mà không có sự cho phép của phụ huynh. Chúng tôi không chủ trương thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của phụ huynh.
 • Tương tác. Chúng tôi giữ hồ sơ tương tác với Nhà Cung Cấp Nội Dung theo hợp đồng. Việc tương tác với BBTV được thực hiện thông qua các hệ thống quản thẻ, email, hoặc các cơ chế trò chuyện trực tuyến. Chúng tôi ghi lại thông tin này để đảm bảo cung cấp đủ dịch vụ theo mức thỏa thuận của bạn với BBTV.
 • Dữ liệu về hiệu suất của nội dung. Khi bạn hợp tác với BBTV, nền tảng của bạn sẽ bắt đầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về hiệu suất của kênh và video của bạn. Điều này bao gồm doanh thu và dữ liệu người xem. Dữ liệu này là bắt buộc để thanh toán thù lao cho bạn theo thỏa thuận của bạn với BBTV.

  Nếu bạn là thành viên của một mạng lưới hoạt động chung (như NBA Playmakers), chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu về hiệu suất này với nhà điều hành chung (chẳng hạn như NBA).
 • Siêu dữ liệu về nội dung, hình thu nhỏ, và nội dung trong video. Chúng tôi thu thập nội dung video và siêu dữ liệu mà bạn đăng lên kênh của mình. Điều này bao gồm siêu dữ liệu được tải lên cùng với video và nội dung từ chính video đó. Dữ liệu này là bắt buộc để đánh giá kênh của bạn về sự an toàn cho thương hiệu, tuân thủ các điều khoản dịch vụ của trang, và tuân thủ với thỏa thuận hợp tác của BBTV bạn. BBTV cũng có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích kích thước và hiệu suất của mạng.

Đối với người sáng tạo nội dung được đại diện bởi BBTV trong các cơ hội tăng doanh thu khác:

 • Dữ liệu hồ sơ của người sáng tạo. Để đại diện hiệu quả cho bạn trong các cơ hội tang doanh thu khác (như cơ hội giải trí có thương hiệu và ứng dụng di động), BBTV sẽ viết tài liệu quảng cáo và chia sẻ về kênh của bạn với các bên thứ ba, họ có khả năng sẽ quan tâm đến việc hợp tác với bạn. Điều này yêu cầu chúng tôi thu thập dữ liệu về kênh của bạn, chẳng hạn như phạm vi người xem, thông tin cơ bản của khán giả, và hồ sơ tóm tắt về bạn và kênh của bạn.

  Thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các công cụ phân tích từ bên thứ ba và thông tin bạn đã chia sẻ với BBTV.
 • Dữ liệu về hiệu suất của nội dung. Nếu chúng tôi tiến hành thực hiện một cơ hội tang doanh thu khác giữa bạn và bên thứ ba, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu về hiệu suất với bên đó. Dữ liệu về hiệu suất mà chúng tôi chia sẻ sẽ chỉ liên quan đến cơ hội được đề cập.
 • Siêu dữ liệu về nội dung, hình thu nhỏ, và nội dung trong video.  Chúng tôi xem xét các video và siêu dữ liệu được đăng công khai của bạn để xác định mức độ phù hợp của bạn để có thêm cơ hội tăng doanh thu. Ví dụ về những cơ hội này bao gồm: giải trí có thương hiệu, chiến dịch quảng cáo, bán hàng, và đưa vào ứng dụng di động. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này để đảm bảo tuân thủ cả điều khoản dịch vụ của trang và thỏa thuận của BBTV.

Đối với người sáng tạo nội dung không có hợp đồng với BBTV:

 • Kênh công cộng hoặc nội dung video và siêu dữ liệu. Nếu bạn công khai kênh và nội dung của mình trên các phương tiện kỹ thuật số, chúng tôi sẽ quét và lập danh mục về siêu dữ liệu mà bạn đã đăng công khai. Điều này tương tự như cách các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục nội dung của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc về việc hợp tác với BBTV thì dữ liệu này sẽ được xem xét để đảm bảo an toàn cho thương hiệu, tuân thủ chính sách của trang và tuân thủ chính sách hợp tác của BBTV.
 • Tương tác với BBTV. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ tương tác qua email, hệ thống thẻ, trò chuyện trực tuyến và các phương tiện khác. Chúng tôi ghi lại dữ liệu này cho mục đích kiểm toán, để đảm bảo việc liên lạc được hiệu quả và đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định.

Đối với người dùng các sản phẩm độc quyền trên mạng của chúng tôi:

 • Dữ liệu xác thực. Chúng tôi giữ dữ liệu cần thiết để xác thực và xác minh danh tính của bạn trước khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Việc này nhằm đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu về quyền truy cập của sản phẩm được đề cập, cũng như để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của bạn. Nếu đã cấp cho các sản phẩm của chúng tôi quyền truy cập tài khoản YouTube, bạn có thể huỷ bỏ quyền này theo link: https://security.google.com/settings/security/permissions
 • Siêu dữ liệu bạn cung cấp trong quá trình sử dụng sản phẩm.  Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin để cải thiện chất lượng hồ sơ của bạn hoặc nâng cao trải nghiệm của bạn với sản phẩm. Ví dụ: một số sản phẩm của chúng tôi có thể hỏi bạn về mục tiêu hoặc chủ đề về kênh của bạn.
 • Phân tích kênh. Một số sản phẩm của chúng tôi thu thập thông tin về phân tích hiệu suất của kênh. Điều này cho phép các sản phẩm đem đến cho bạn chức năng báo cáo, phân tích và tối ưu hóa các chức năng.
 • Phân tích sử dụng. Các sản phẩm của chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích tiêu chuẩn chuyên ngành để theo dõi và giám sát việc sử dụng các ứng dụng do chúng tôi làm ra. Các phân tích này giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về các khuynh hướng sử dụng và đồng thời giúp cải thiện các sản phẩm của chúng tôi.

Đối với người dùng các sản phẩm di động của chúng tôi:

 • Thông tin tài khoản. Nhiều sản phẩm di động của chúng tôi yêu cầu người sử dụng tạo tài khoản. Điều này yêu cầu bạn cung cấp tên tài khoản, mật khẩu, và các thông tin cá nhân khác tùy theo sản phẩm. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để xác minh danh tính, theo dõi tiến trình, kích hoạt chức năng nhiều người chơi, kích hoạt các tính năng xã hội và ngăn chặn việc sử dụng trái phép tên tài khoản của bạn.
 • Tên tài khoản sử dụng cho sản phẩm di động. Nền tảng di động của bạn, chẳng hạn như Apple hoặc Google, có thể cung cấp tên tài khoản của bạn cho chúng tôi để sử dụng trên bảng xếp hạng và làm tên hiển thị.
 • Phân tích sử dụng. Sản phẩm của chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích tiêu chuẩn chuyên ngành để theo dõi và giám sát việc sử dụng các ứng dụng. Các phân tích này cho phép chúng tôi hiểu các khuynh hướng sử dụng cho các sản phẩm của mình và cải thiện các sản phẩm này.
 • Nhắm đến dữ liệu để dùng cho quảng cáo. Các ứng dụng di động của chúng tôi tận dụng các nền tảng như Appodeal để phục vụ cho việc quảng cáo. Mặc định quảng cáo sẽ không có mục tiêu cụ thể và quảng cáo có mục tiêu cụ thể sẽ chỉ được bật nếu bạn đồng ý rõ ràng.

Đối với người sử dụng của các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi:

 • Dữ liệu khách truy cập trang web. Vì các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi được lưu hành trên web, dữ liệu thu thập trong phần “Đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi” phía trên sẽ được áp dụng ở đây.
 • Thông tin mua hàng, thanh toán và vận chuyển. Thông tin thanh toán và giao hàng sẽ được thu thập để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ và thông tin thẻ tín dụng của bạn.

  BBTV sử dụng Shopify Inc. cho giải pháp thương mại trực tuyến. Tất cả dữ liệu liên quan đến mua hàng từ các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ được quản lý bởi Shopify Inc.

Khán giả sử dụng Phòng chiếu YoBoHo (Screening Room)

 • Thông tin tài khoản. Điều này yêu cầu bạn cung cấp tên người dùng, mật khẩu và dữ liệu cá nhân khác, dữ liệu này thay đổi tùy theo sản phẩm. Dữ liệu này được sử dụng để xác minh danh tính của bạn, ghi lại các giao dịch và ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
 • Phân tích sử dụng. Sản phẩm của chúng tôi sử dụng công cụ phân tích theo tiêu chuẩn ngành để theo dõi và giám sát việc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Những phân tích này cho phép chúng tôi hiểu các cách sử dụng cho các sản phẩm của mình và thực hiện các cải tiến cho các sản phẩm này.

Người dùng HooplaKidz Plus

Đối với người xem video thuộc sở hữu hoặc đã được cấp phép cho BBTV:

 • Công nghệ theo dõi hiệu suất quảng cáo. BBTV có thể sử dụng công nghệ theo dõi do nền tảng hoặc bên thứ ba cung cấp để theo dõi hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Những công nghệ này có thể liên quan đến việc sử dụng web beacons, cookies, pixels hoặc các phương pháp theo dõi tiêu chuẩn chuyên ngành khác. BBTV đảm bảo rằng việc sử dụng bất kỳ công nghệ nào tương tự sẽ đều tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định về quyền riêng tư hiện hành.

Đối với người nhận email từ BBTV:

 • Phân tích theo dõi email. BBTV có thể sử dụng công nghệ phân tích email để đo lường hiệu suất và tỷ lệ phản hồi của từng email và chiến dịch email. Các phân tích này có thể bao gồm thông tin về việc bạn đã mở email, khi nó được mở, trình duyệt nào được sử dụng và vị trí nó được mở dựa trên địa chỉ IP.

Đối với nhân viên, nhà thầu hoặc ứng viên:

 • Dữ liệu cá nhân cần thiết để giải quyết việc làm hoặc hợp đồng. BBTV chỉ thu thập dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để giải quyết việc làm hoặc hợp đồng. Điều này bao gồm tên, thông tin liên lạc, địa chỉ, liên hệ khẩn cấp và phương thức thanh toán tùy chọn.
 • Đơn xin việc. Các đơn xin việc nhận được qua email hoặc gửi trực tuyến sẽ chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ, trình độ học vấn và tiểu sử làm việc.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn cần được sử dụng để thực hiện một mục đích khác so với mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích mới này trước khi chúng tôi tiến hành.

Dữ liệu cá nhân và các thông tin khác do BBTV thu thập sẽ được lưu trữ và xử lý trên các máy chủ của chúng tôi ở Canada hoặc ở Hoa Kỳ. Những máy chủ này có thể được đặt bên ngoài quốc gia nơi bạn sống. Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu đầy đủ được quy định bởi Quy Định (EU) 2016/679 (còn được gọi là GDPR).

Để cung cấp các dịch vụ được mô tả ở trên, chúng tôi có thể sử dụng các API được cung cấp bởi các nền tảng nơi bạn đặt nội dung của mình. Cụ thể, nếu bạn đặt nội dung của mình trên YouTube, chúng tôi có thể sử dụng Dịch vụ API của YouTube, các dịch vụ này tuân theo Điều khoản dịch vụ của YouTube và Chính sách quyền riêng tư của Google.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về việc chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ riêng tại privacy@bbtv.com.

3. CÔNG BỐ VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi công bố dữ liệu cá nhân cho các liên kết của BBTV khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu hoạt động hoặc pháp lý. Tuy nhiên, đối với các bên thứ ba không liên kết, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên đó trừ khi được cho phép hoặc theo yêu cầu của luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành và Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết trong các trường hợp sau:

 • Nếu bạn đồng ý cho việc công bố thông tin. Chúng tôi yêu cầu sự đồng ý chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, chẳng hạn như hồ sơ bệnh án, nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, chính trị hoặc tôn giáo hoặc giới tính, hoặc ngân hàng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm khác.
 • Để thực hiện, quản trị, cung cấp, xử lý hoặc thực thi một dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc ủy quyền.
 • Để kích hoạt các cơ hội tăng doanh thu khác, chẳng hạn như các chiến dịch giải trí có thương hiệu hoặc ứng dụng di động, chúng tôi có thể chia sẻ hồ của bạn với các thương hiệu bên thứ ba.
 • Để kích hoạt dịch vụ gia tăng giá trị, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để họ có thể xác minh mối quan hệ đối tác của bạn với BBTV.
 • Để cho phép bạn tham gia các mạng lưới do chúng tôi điều hành chung (như NBA Playmakers), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kênh và dữ liệu hiệu suất của bạn với nhà điều hành chung đó (chẳng hạn như NBA).
 • Để cho phép nhà quảng cáo, thương hiệu và các bên thứ ba khác xác định việc xem kênh hoặc video của bạn có đáp ứng các yêu cầu an toàn thương hiệu của họ hay không, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập về kênh và video của bạn và kết quả đánh giá về niềm tin và an toàn của chúng tôi (có thể là tự động hoặc thủ công) với các bên thứ ba.
 • Để bảo vệ tính bảo mật hoặc an toàn của BBTV, hồ sơ của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi.
 • Để bảo vệ chống lại hoặc ngăn chặn gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại hoặc các trách nhiệm pháp lý khác.
 • Để giải quyết tranh chấp với bạn hoặc yêu cầu từ bạn.
 • Cho những người thay mặt bạn trong khả năng ủy thác hoặc đại diện.
 • Để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ để tuân thủ việc điều tra dân sự, hình sự hoặc quy định, hoặc trát hầu tòa hoặc triệu tập của các cơ quan chính phủ.

Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba không liên kết mà chúng tôi đã tham gia để thực hiện một số dịch vụ nhất định có liên quan đến hoạt động của một số khía cạnh của BBTV, như xử lý thanh toán, quản lý dữ liệu và phân tích. Các công ty cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ được cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ của họ. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu họ bảo vệ thông tin theo cách nhất quán với Chính Sách Bảo Mật này và thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin tổng hợp không thể nhận dạng cá nhân (nghĩa là thông tin không thể được sử dụng một cách riêng rẽ để nhận dạng một cá nhân hoặc người dùng cụ thể) với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và nền tảng, và / hoặc đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo và tiếp thị. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này để thể hiện xu hướng chung về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện thiết kế và nội dung của các dịch vụ tương ứng của bên thứ ba, để cung cấp các thông điệp tiếp thị và quảng cáo phù hợp hơn, cho phép chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm Internet của bạn và để thực hiện phân tích.

Nếu BBTV có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, sắp xếp lại, bán tài sản hoặc giao dịch hoặc tiến hành tương tự khác, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo bảo mật mọi dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi dữ liệu cá nhân được chuyển hoặc bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo mật khác.

4. BẢO VỆ DỮ LIỆU MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi duy trì một loạt các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng các quy trình và hệ thống được chuyên ngành chấp nhận để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác lưu hành để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, nơi lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để thực hiện các dịch vụ. Các nhà cung cấp này đã được chọn vì các tiêu chuẩn cao về bảo mật cả về vật lý và công nghệ, bao gồm các chứng nhận ISO và SSAE16, và/hoặc việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu (quyết định 2001/497/EC, 2004/915/EC, 2010/87/EU). Không có phương thức chuyển giao qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Internet.

Nếu bạn đã đăng nhập, bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi lượt đăng nhập và không để tài khoản đang đăng nhập không được giám sát trong bất kỳ khoảng thời gian nào, đặc biệt nếu bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị dùng chung.

Trừ khi được cho phép trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những nhân viên, đại lý và nhà thầu của BBTV, những người cần biết thông tin đó để xử lý chúng cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc hỗ trợ bạn, và điều đó được ràng buộc về mặt pháp lý để duy trì tính bảo mật thông tin của bạn theo cách phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Chúng tôi duy trì dữ liệu cá nhân của bạn sao cho chính xác, đầy đủ và cập nhật khi cần thiết cho các mục đích sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  privacy@bbtv.com để giúp chúng tôi cập nhật thông tin. 

5. QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tuân thủ Quy Định (EU) 2016/679 (còn được gọi là GDPR) và tất cả các luật, quy tắc và quy định về quyền riêng tư hiện hành. Bạn có quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Những quyền này bao gồm:

 • Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và tìm hiểu cách thu thập, xử lý và công bố dữ liệu đó;
 • Quyền khắc phục bất kỳ lỗi hoặc thông tin không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc thu thập hoặc xử lý, trong trường hợp không mâu thuẫn với các yêu cầu pháp lý hoặc hoạt động;
 • Quyền hạn chế xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền nhận xuất dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền loại trừ khỏi việc ra quyết định tự động cho cá nhân dựa trên dữ liệu của bạn;
 • Quyền từ chối bán hoặc công bố dữ liệu cá nhân của bạn; và
 • Quyền thực hiện các quyền này mà không bị phân biệt đối xử.

Ngoài ra, cư dân của Khu Vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Nếu bạn cư trú trong EEA và muốn khiếu nại, bạn có thể làm như vậy ở quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, nơi bạn làm việc hoặc nơi bạn gặp vấn đề với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với privacy@bbtv.com.

Xin lưu ý rằng có những trường hợp quyền truy cập có thể bị hạn chế dựa trên yêu cầu hoặc quy định của luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm thông tin liên quan đến đặc quyền pháp lý và thông tin liên quan đến bên thứ ba. Nếu có thể, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các lý do hạn chế quyền truy cập dựa trên bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được nêu trong Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật này hoặc cho việc tuân thủ luật pháp, quy tắc, quy định hiện hành và các yêu cầu và lệnh theo quy định từ tòa án và cơ quan quản lý có thẩm quyền.

6. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU BÊN NGOÀI KHU KINH TẾ CHÂU ÂU (EEA)

Chúng tôi tuân thủ Quy định (EU) 2016/679 (còn được gọi là GDPR). Theo quy định này, cư dân của Khu Vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể mong đợi rằng dữ liệu của họ sẽ được bảo mật đúng cách khi được truyền ra ngoài EEA. Chúng tôi chỉ tiến hành chuyển dữ liệu cá nhân của bạn khi có cơ chế để bảo vệ dữ liệu đó. Các cơ chế này có thể bao gồm việc chuyển đến các quốc gia nơi mức độ bảo vệ phù hợp đã được thiết lập hoặc đến các tổ chức có các biện pháp bảo vệ thích hợp, chẳng hạn như thỏa thuận xử lý dữ liệu hoặc tuân thủ Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu (quyết định 2001/497 / EC, 2004/915 / EC, 2010/87 / EU).

BBTV hoạt động từ Canada, nơi được coi là quốc gia cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân, theo xác nhận của Ủy Ban Châu Âu tại Điều 45 của Quy Định (EU) 2016/679.

7. BẢO VỆ DỮ LIỆU CHO TRẺ EM VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

BBTV rất coi trọng quyền riêng tư của trẻ em và tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (COPPA)

BBTV không chủ trương thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. BBTV không chủ trương ký hợp đồng với trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp BBTV đã xác minh rằng trẻ em dưới 13 tuổi đã trình bày sai về tuổi của mình trong một thỏa thuận với BBTV, BBTV sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp để chấm dứt thỏa thuận đó hoặc đạt được sự đồng ý cần thiết từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Vị thành niên từ 13 tuổi trở lên, nhưng dưới 19 tuổi hoặc giới hạn tuổi của quốc gia, chỉ có thể ký thỏa thuận với BBTV nếu được sự đồng ý và ký tên bởi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để thực hiện thỏa thuận và chỉ khi có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có thể yêu cầu BBTV tiết lộ, cập nhật, xóa hoặc hạn chế xử lý dữ liệu thu thập về con cái họ. Những yêu cầu này có thể được thực hiện bằng cách gửi email về privacy@BBTV.com.

HooplaKidz Plus tuân theo chính sách bảo mật tại https://plus.hooplakidz.com/privacy

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ trực tuyến dành cho trẻ em từ mục Câu Hỏi Thường Gặp về COPPA của FTC.

8. VIỆC SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này khi cần. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này trên trang web này và nếu những thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ đăng thông báo nổi bật hơn trên trang này hoặc chúng tôi sẽ trực tiếp gửi thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi có thông báo về sự thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính Sách Bảo Mật. Bạn đồng ý xem xét Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên để cập nhật cho bản thân về các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này và mọi sửa đổi đối với Chính Sách Bảo Mật.

9. ỨNG DỤNG CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do BBTV và các chi nhánh của BBTV cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm được cung cấp trên các trang web khác thuộc sở hữu của BBTV, nhưng loại trừ các sản phẩm, dịch vụ và thỏa thuận có chính sách bảo mật riêng khác không bao gồm trong Chính Sách Bảo Mật này. Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các BBTV hoặc cá nhân khác, kể cả các bên thứ ba khi họ quảng cáo dịch vụ của chúng tôi, phần mềm hoặc các sản phẩm khác từ bên thứ ba, hoặc các trang web của bên thứ ba được liên kết từ dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải đọc chính sách bảo mật của bên thứ ba để xem dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý như thế nào trên trang web của họ.

10. CHẤP HÀNH VÀ KHIẾU NẠI

Chúng tôi thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này và các thực tiễn tốt nhất được đề xuất trong chuyên ngành, cũng như các luật và quy định hiện hành. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại chính thức, chúng tôi sẽ liên hệ với người đã khiếu nại để giám sát.

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc lo ngại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình đối với việc kiểm soát và sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@bbtv.com hoặc sử dụng thông tin liên hệ bên dưới:

Ngoài phạm vi Châu Âu (EEA):
Jon Festinger, K.C., Data Protection Officer
1205 Melville St.
Vancouver BC V6E 0A6
Canada
1-888-704-9073
privacy@bbtv.com

Trong khu vực châu Âu (EEA):
Văn phòng bảo vệ dữ liệu Châu Âu (EDPO)
Avenue Huart Hamoir 71
1030 Brussels
Belgium
privacy@edpo.brussels

Trang web sử dụng cookie để giúp bạn có thể trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm